Fotoklub DK Kroměříž

Výsledky Vánoční soutěže členů 16.12.2014
Soutěž se konala v DK Kroměříž. Porotcem byl pan Budík z Brna

Jakub Halama -předloženo 12 ks.
vybráno: Eden,Světelné kreace,Bonsai

Jan Bureš st. předloženo 7 ks.
vybráno:Raněný,Protisvětlo,Vzpomínky

Jan Bureš ml. předloženo 9 ks.
Vybráni,Kroměříž ledová 1,2,3

Pavel Letko předloženo 10 ks.
vybráno:Kapka vody,Číhalka,Kovařík

Marie Korbelová předloženo 9 ks.
Vybráno:Kolibřík 1,2,3

Josef Kuna předloženo 3 ks.
Vybráno:Daniele,Do hlubin,Z věže

Miroslav Pilát předloženo 15 ks.
Vybráno :Housenka,Výhled,Brána

Josef Ščotka předloženo 4 ks.
Vybráno:Prales,Podzámka 1,2

Jan Záhornacký předloženo 16 ks.
Vybráno:Liptovská Mara,Jeseň,Žďár

Jaroslav hebnar předloženo 3 ks.
Vybráno : Kytice kolor,Pole 1,2

Absolutoriom : Korbelová Marie Kolibříci